طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته با وجود انتشار اخبار و شایعات در خصوص روابط ایران و آمریکا و احتمال بازگشت آمریکا به برجام، ناشی از هیجانات ایجاد شده در بازار طی هفته‌های گذشته، همچنان شاهد افزایش فشار عرضه‌ها به ویژه در ......