سرمایه گذاری مس سرچشمه پس از رسیدن به محدوده حمایتی فیبوناچی خود محدوده ۶١۴۵ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده و تا محدوده روند صعودی شکسته شده ٧۶٠٠ ریال رشد خود را ادامه داد.