طی بازار روز چهارشنبه و در آخرین روز معاملاتی هفته نیز ناشی از افزایش هیجانات در بازار و جو منفی ایجاد شده به ویژه در نمادهای بزرگ و شاخص سازی همچون نمادهای گروه محصولات شیمیایی و گروه فلزات اساسی، معاملات.......