رشد قیمت نفت در هفته های اخیر سریع تر شده و در نگاه اول به نظر می رسد شرایط برای تداوم رونق بازار فراهم است. حتی تحلیلگران دو بانک بزرگ پیش بینی کرده اند پس از مهار همه گیری کرونا قیمت نفت برنت به ١٠٠ دلار خواهد رسید اما بخشی بزرگ از این خوشبینی ..