شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو در تاریخ ١۶ دی ١٣٧۶ و با نام قطعه سازان دانش افزاء(سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. به استناد مجامع فوق‌العاده .......