طی معاملات امروز نیز ناشی از هیجانات ایجاد شده در بازار و درنتیجه شتاب‌زدگی سهامداران و معامله گران خرد و حقیقی برای خروج، از همان ابتدا شاهد افزایش فشار عرضه در بسیاری از نمادها و به ویژه نمادهای......