معاملات امروز در حالی آغاز گردید که ناشی از افزایش هیجانات و عرضه‌ها در نیمه دوم معاملات روز قبل، از همان ابتدا شاهد افزایش دوباره فشار عرضه‌ها از یک‌سو و عقب نشینی تقاضا از سوی دیگر بودیم چنانکه .......