در گروه پالایشی، با وجود رسیدن خبر افزایش سرمایه نزدیک به ۴٠٠ درصدی شبندر (از دو محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود انباشته)، فشار فروش بالا بود؛ هر چند که شبندر در نهایت تا قیمت‌های درصد مثبت پیشروی کرد اما حقوقی‌ها و سهامداران عجول امان او را بریدند. به نظر شبندر کمی اصلاح می‌زند و با رسیدن گزارش ٩ ماهه راهی کانال ٣.٠٠٠ تومانی می‌شود. در بازار زمزمه‌هایی درخصوص تحقق سود ٢٧٠ تومانی شرکت در دوره ٩ ماهه و همچنین پیش‌بینی سود ۴٠٠ تومانی برای دوره ١٢ ماهه به گوش می‌رسد. رشد کرک اسپردها و ...