طی معاملات امروز نیز ناشی از افزایش دامنه نوسانات مثبت و کاهش دامنه نوسانات منفی و با جو مثبت ایجاد شده در بازار، در ابتدا شاهد آغاز به کار اکثر نمادها و به ویژه نمادهای بزرگ و شاخص ساز در بازه‌های مثبت و با رشد قیمت‌ها بودیم چنانکه .......