در گروه پتروشیمی تقاضای خوبی را شاهد بودیم؛ هر چند که هیجان در این صنعت با وجود شرایط بنیادی مناسب کمتر از گروه فلزی، معدنی و یا پالایشی‌ها بود که طبیعتا دلیل این مساله افت کمتر قیمت‌ها نسبت به صنایع یاد شده است. به نظر حضور در برخی از نمادهای گروه پتروشیمی به دید شرکت در مجامع پیش رو بازدهی مناسبی داشته باشد چراکه رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی عاملی برای تقویت سود شرکت‌ها در سال ١۴٠٠ خواهد بود. در این گروه پارسان بواسطه ...