طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته همان‌طور که انتظار می‌رفت با تغییر نامتقارن دامنه نوسان و تلاش برای بازگردادندن سرمایه‌گذاران و معامله گران حقیقی به بازار، از همان ابتدا شاهد افزایش فشار تقاضا در نمادهای شاخص ساز و بزرگی همچون.......