بنظر می رسد از همین حوالی شاهد افزایش تقاضا و رشد ارزش سهم تا حوالی ۶۵٠٠ تومان باشیم...

تحلیل تکنیکال شوکوپارس - غشوکو :

 

در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم 30 دقیقه ساختار حرکتی قیمت مشابه یک الگویی اصلاحی irregular flat می باشد. تقریبا قیمت در ناحیه prz حمایتی قرار دارد. با توجه به شرایط اندیکاتورها بنظر می رسد از همین حوالی شاهد افزایش تقاضا و رشد ارزش سهم خواهیم بود. در رالی جدید انتظار می رود شاهد عبور از سقف اخیر ایجاد شده باشیم. پیش بینی می شود قیمت تا حوالی 6500 تومان رشد کند.