طرح تغییر کرده، سهمیه ای به هر کارخانه داده اند که به همان میزان باید در بورس کالا عرضه کنند و مابقی صادرات می شود. تولید کنندگان به کمیته ای که سهمیه ها را مشخص می کند، برنامه ۶ ماه ارائه می دهند که صادرات ضربه نبیند. کف قیمت را کمیته ای که ریاست آن با وزیر صمت است، مشخص می کند و سقف هم در رقابت و بر اساس عرضه و تقاضا در بورس مشخص می شود...