طی بازار روز سه شنبه و طی آخرین روز معاملاتی هفته در ابتدا معاملات بسیاری از نمادها به صورتی متعادل آغاز گردید چنانکه با آغاز معاملات نمادهای بزرگ و پرطرفداری همچون نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی و نمادهای بزرگ گروه .......