بورس ٢۴ : از فردا دامنه نوسان روزانه بازار سهام به مثبت ۶ درصد و منفی ٢ درصد تغییر پیدا می کند.این تصمیم در کنار افت قابل توجه قیمت سهام و رفتار بازیگران عمده سبب شد تا در برخی نمادهای بزرگ تحرکات قابل معناداری شکل بگیرد و طرف تقاضا در این نمادها تقویت شود. برآورد ما این هست که در هفته پیش رو این نمادها با اقبال بیشتری رو به رو شوند ، از این جهت با یادآوری ریسک بالای سرمایه گذاری در بورس تهران در شرایط فعلی به دلیل نامشخص بودن متغیرهایی همچون نرخ ارز ، بودجه ١۴٠٠ ، نرخ حامل های انرژی و البته مسائل سیاسی مهمی همچون توافق برجام ، چند سهم بزرگ و متوسط در قالب گزینه های پرریسک معرفی شده است.تاکید ما این است که بخش قابل توجهی از دارایی خود را در ابزارهای فاقد ریسک مثل صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت متمرکز کنید و در شرایط فعلی هرگز تنها تمرکز شما خرید و فروش سهام به طور مستقیم نباشد.در خرید این سهم ها به حدضرر اعلام شده دقت نمائید.