بورس ٢۴ - با اعلام مواضع دولت جدید آمریکا برای پیشگام شدن ایران به بازگشت به برجام و بیانیه‌ های متقابل ایران، نرخ دلار و سکه وارد فاز جدیدی از رشد قیمت ‌ها شد. به گونه ای که در این هفته...