در گروه پتروشیمی معاملات با رگه‌های مثبت اما کُند دنبال می‌شود. به نظر با نرخ فعلی محصولات در بازارهای جهانی و دلار، سود سال ١۴٠٠ در اکثر شرکت‌ها به ویژه در شرکت‌های تولیدکننده اوره رشد خوبی داشته باشد. اما در متانول‌سازان شخارک را داریم. سهمی که پیش‌بینی کرده برای سال جاری به سود ۵.٣۵۶ ریالی دست یابد. سود شرکت در کوارتر اول ۵٨۴ ریال، کوارتر دوم ١.٧٨۴ ریال، کوارتر سوم ١.۴٣٣ ریال و در مجموع دوره ٩ ماهه ٣.٨٠٠ ریال بوده است. اما نکته مهم اینکه شخارک در دی ماه فروش سنگین ...