سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات پس از آن که به محدوده حمایتی فیبوناچی و همچنین حمایت روندی خود در محدوده ٩٨٣٠ ریال رسید، با افزایش تقاضا مواجه شد...

بورس۲۴ : سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات پس از آن که به محدوده حمایتی فیبوناچی و همچنین حمایت روندی خود در محدوده 9830 ریال رسید، با افزایش تقاضا مواجه شد.

در شاخص MACD در کوتاه مدت شاهد واگرایی مثبت بوده و شرایط اندیکاتورهای کوتاه مدتی و میان مدتی، محیط را برای یک موج صعودی فراهم کرده است. اولین محدوده هدف موج فعلی محدوده 12243 ریال بوده ، لکن موج صعودی فعلی توانایی رسیدن تا محدوده 14215 ریال را نیز دارد. تحلیل مذکور تا زمانی که حمایت 9832 ریال از دست نرود ، معتبر خواهد بود.