طی بازار امروز نیز همچون روز معاملاتی قبل از همان ابتدا شاهد افزایش فشار تقاضا در نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار همچون نمادهای بزرگ گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی و نمادهای بزرگ گروه فلزات اساسی بودیم چنانکه ......