در گروه فلزی و معدنی اکثر نمادها با افزایش تقاضا روبرو شدند. جالب اینکه در بازار شنبه همین نمادها در قیمت‌های پائین‌تر فشار عرضه داشتند ! همانطور که طی روزهای اخیر هم اشاره شد، اکثر نمادهای این گروه از نظر بنیادی شرایط خوبی دارند و حالا پس از اصلاح قیمت‌ها می‌توانند روند جدیدی را آغاز نمایند؛ مشروط بر اینکه پس از چند روز رشد عرضه‌های آبشاری نفس بازار را نگیرد. نکته مهم اینکه، در این گروه اکثر شرکت‌ها اخبار خوبی در دل خود دارند. به عنوان مثال فولاد مبارکه برنامه افزایش سرمایه ۴۵ درصدی ...