طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته به دنبال افزایش هیجانات در بازار ناشی از گذر شاخص از ناحیه حمایت روانی و تکنیکالی خود، در ابتدا و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش فشار فروش در بازار بودیم چنانکه ......