شرکت سیمان شرق پس از رسیدن به محدوده حمایتی روند صعودی خود در محدوده ۶٣٠٠ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده است. به نظر می رسد سهم در حال کف سازی در محدوده حمایت روندی خود بوده و شرایط اندیکاتورهای میان مدتی در حال قرار گرفتن در مدار صعودی می باشد...