طی معاملات روز چهارشنبه به دنبال افزایش هیجانات در بازار به ویژه در نمادهای بزرگ و شاخص سازی همچون نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی، معاملات به صورتی متعادل اما عموماً در بازه‌های منفی آغاز گردید. با این حال در برخی نمادهای کوچک .......