استارت معاملات در ابتدای هفته با چاشنی هیجان کلید خورد و... بورس ٢۴ - نرخ دلار در ابتدای هفته تا ٢۴ هزار و ۴٠٠ تومان بالا رفت و در پی اظهار نظر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای پیش بینی افت نرخ دلار به زیر ٢٠ هزار تومان با شرط آزاد شدن دلارها توقیف شده، بار دیگر در مسیر کاهشی قرار گرفت...