در گروه سیمانی معاملات خلاف روند بازار دنبال می‌شود. همانطور که بارها هم اشاره شد، نقدینگی خوبی وارد این صنعت شده و دو عامل جدی شدن آزادسازی نرخ فروش سیمان برای سال ١۴٠٠ و برنامه شرکت‌ها برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سبب تحرکات مثبت در این گروه شده است. در بازار روز گذشته سفارس نیز با ثبت معاملات پر حجم به قیمت‌های درصد مثبت و صف خرید رسید. برای این غول سیمانی پیشروی تا قیمت‌های ٢.۵٠٠ تومانی مدنظر است. تحقق این رویداد عاملی برای تحرکات مثبت در ...