طی بازار امروز نیز به دنبال افزایش هیجانات بازار و با توجه به جو منفی ایجاد شده و با وجود افزایش نرخ دلار در بازار ارز، همچون روز معاملاتی قبل از همان ابتدا شاهد افزایش فشار فروش به ویژه در نمادها و گروه‌های بزرگ بازار بودیم چنانکه.......