در گروه پتروشیمی هم واکنش بازار جالب بود و به بحث افزایش نرخ سوخت توجه چندانی نشد. به نظر می‌رسد نزدیک شدن دلار به کانال ٢۵ هزار تومانی و اثرات این موضوع موجب شده تا معامله‌گران افزایش تقاضا و خرید غول‌های پتروشیمی را در دستور کار قرار دهند. خبر مهم اینکه طی هفته قیمت اوره در بازارهای جهانی جهش بیش از ١٠ درصدی را ثبت کرد. این رویداد موجب شد تا ۴ نماد شپدیس، شیراز، خراسان و کرمانشاه با افزایش تقاضا در مسیر رشد قرار بگیرند. البته ...