در گروه فلزی و معدنی، جدال سختی بین دو طرف عرضه و تقاضا داریم. در واقع تقاضا بد نیست اما فروشنده‌ها کماکان دست بالاتر را دارند. و البته برخی از نمادها موفق شدند از دامنه منفی فاصله گرفته و معاملات مثبت و روانی را تجربه نمایند. با توجه به گزارش‌های ٩ ماهه و همچنین عملکرد تولید و فروش دی ماه توصیه می‌شود یکی از نمادهای بنیادی این گروه را در سبد داشته باشید. در سنگ‌آهنی‌ها، گزارش کگل از راه رسیده است. گل‌گهر در کوارتر اول فروش ۴١.٠۶۵ میلیارد ریالی را رقم زد. فروش کوارتر دوم نیز ۶٣.٣٣١ میلیارد ریال بوده است. شرکت در کوارتر سوم هم روند افزایشی داشت و در این فصل به