شرکت صنعتی و معدنی گل گهر طی صورت‌های مالی حسابرسی نشده ٩ ماهه منتهی به ٣٠ آذر، با سرمایه ٧۴.۴ هزار میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ١١٢۵ ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود ٨٠٣ ریال دوره مشابه سال قبل و با سرمایه ۴٨ هزار میلیارد ریال، افزایش .......