رشد «شپنا» تا کجا...!؟ بررسی آخرین وضعیت تکنیکالی «پالایشگاه های اصفهان ، تبریز ، تهران ، لاوان ، بندرعباس و شیراز»...