بازار امروز در حالی آغاز شد که با افزایش فشار تقاضا در نمادهای بزرگ و شاخص سازی همچون نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی، شاخص کل با روندی صعودی و در بازه‌های مثبت کار خود را آغاز نمود اما .......