بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی ٩ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ٣٠ آذر، شرکت فولاد خوزستان با سرمایه جدید ۵٠ هزار میلیارد ریالی، برای هر سهم خود سود خالص ١۴۴٣ ریال محقق نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با سود ١٢٨٢ ریال و با سرمایه ١٩ هزار میلیارد ریال، افزایش.....