بر اساس صورت‌های مالی ٩ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ٣٠ آذر، شرکت فولاد هرمزگان با سرمایه ٢۵ هزار میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ١٣۵٠ ریال گزارش نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایشی ٢٣١ درصدی را نشان می‌دهد. طی صورت‌های مالی مذکور .......