بر اساس صورت‌های مالی ٩ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ٣٠ آذر، طی دوره سه ماهه سوم سال شرکت با سرمایه ۴٩.۵ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٧٧۶ ریال محقق نموده که در مقایسه با دوره سه ماهه دوم.......