معاملات امروز بازار در حالی آغاز شد که ناشی از هیجانات ایجاد شده در روز معاملاتی قبل، از همان ابتدا و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش فشار فروش در اکثر نمادهای و به ویژه نمادهای کوچک بودیم چنانکه .........