در خصوص فعالیت‌های شرکت لازم به توضیح است بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آذر، تولیدات شرکت طی نه ماهه سال جاری بالغ بر ١٣٠۴.۶ هزار تن آهن اسفنجی و ٩۶٢.٣ هزار تن شمش بیلت بوده است که در مجموع و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ......