در گروه سیمانی روند معاملات سر و شکل بهتری نسبت به صنایع متوسط و کوچک دارد. اصلاح قیمت اخیر در کنار رسیدن گزارش خوب ٩ ماهه برخی از شرکت‌ها و همچنین مطرح شدن بحث افزایش نرخ سیمان که احتمالا طبق روال در بهار هر سال اعمال می‌شود عاملی برای توجه بازار به نمادهای صنعت خاکستری است. در این گروه سفارس با مقاومت ١.٧٠٠ تومانی درگیر شده است. این غول سیمانی پس از کمی دست به دست شدن راهی کانال ٢.٠٠٠ تومانی خواهد شد. شنیده می‌شود عرضه سیمان ...