​شرکت سیمان لار سبزوار بعد از ۱۰ سال توانست بین سهامداران خود سود تقسیم کند و بخشی را هم به صورت سود انباشته ذخیره کرد که بتواند در سال مالی جاری افزایش سرمایه از محل سود انباشته انجام دهد.