این روزها در خصوص روند آتی حرکتی شاخص کل بورس ، اعداد مختلفی بیان می شود. صرف نظر از اینکه نوسان شاخص کل و روند حرکتی آن چقدر با نوسان و بازدهی پرتفوی سهام سرمایه گذاران مرتبط است، به بررسی روند آتی احتمالی شاخص کل خواهیم پرداخت...