در گروه پالایشی صفوف خرید سنگین و عرضه‌های قطره‌چکانی را شاهد هستیم و این در شرایطی است که در هفته گذشته برای فروش در قیمت‌های فعلی رقابت سنگینی بر قرار بود ! در این گروه شپنا با افزایش تقاضا به کانال ١.٠٠٠ تومانی بازگشته و به نظر می‌رسد در این گام بتواند تا سطوح ١.٣٠٠ تومانی پیشروی داشته باشد. در شبندر محدوده ٢.٢٠٠ تومانی نخستین ایستگاهی است که این سهم بندری با آن درگیر خواهد شد اما شکست این مقاومت می‌تواند زمینه را برای ...