نگاه بازار به کاهش نرخ دلار معطوف شد و سهامداران بیشتر در سمت فروش حضور داشتند.در حالی که افت شاخص کل به حدود ٢٠ درصد رسید، صندوق های سهامی متاثر از فضای حاکم بر بازار بین ٨ تا حداکثر....