بر اساس صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به ٣٠ آذر، شرکت با سرمایه ٣.۶ هزار میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٣٧٩٣ ریال محقق نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با سود ٨۶٣ ریال، افزایش ٣۴٠ درصدی داشته است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، درآمدهای عملیاتی طی این دوره .....