شرکت فولاد هرمزگان از شرکت های موثر در صنعت فولاد و از زیر مجموعه های فولاد مبارکه است که از سال ٩۴ وارد بازار شده و از ابتدای سال بازدهی حدود ١٣٠ درصدی را به سهامداران خود هدیه کرده است.