سیگنال «تحلیف» به چهار راه استانبول بورس ٢۴ - تسهیل ورود ارز نیمایی و افزایش روند بازگشت بخشی از ارزهای بلوکه شده صادراتی هم زمان با تشدید خوشبینی‌ ها به ریاست بایدن در کاخ سفید، دلار و سکه را به سطوح پایین‌ تری رساند که...