معاملات روز چهارشنبه در حالی آغاز شد که با بازگشت دوباره تقاضا به نمادهای بزرگ بازار و با توجه به موقیعیت تکنیکالی شاخص کل و قرار گیری آن در منطقه حمایت، در اکثر نمادهای......