روز گذشته یکی از کانال‌های تلگرامی مطلب جالبی درخصوص بازار نوشت: در ریزش‌ها و بی ثباتی‌های بازارهای مالیِ دنیا، در همان روزهای اول، بانک‌های مرکزی بصورت فوری بسته‌های نجات مالی ارائه می‌نمایند. وقتی بازار سرمایه کشور و بورس، در بدترین شرایط اقتصادی و تحریمی، دست بانک مرکزی و دولت را در تامین مالی گرفته است و تاوان سنگینی هم پرداخته کرده است، نباید به حال خود رها شود. باید سرعت در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر فوری در برنامه سیاست‌های پولی بانک مرکزی و دولت قرار بگیرد، همان سیاست‌هایی که در کل دنیا پیاده می‌شود. امروز در نقطه‌ای هستیم که ارزش کل بازار سرمایه از ...