بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده، طی سه ماهه دوم سال جاری شرکت با سرمایه ١٧٠٠ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٩٣۴ ریال گزارش نموده است که در مقایسه با سود سه ماهه نخست، کاهشی ٣۵ درصدی داشته است و این در حالی است که .......