بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آذر، تولیدات شرکت طی دوره ٩ ماهه سال جاری بالغ بر ٢٠١.٩ هزار تن انواع محصولات شوینده بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ١۵۶.۶ هزار تن، افزایش ٢٩ درصدی داشته است. مقدار فروش نیز ......