شرکت سیمان داراب از زمره شرکت های گروه سهام عدالت (حدود ۵٠ درصد) است که سهام آن از ابتدای سال بازدهی حدود ١١٠ درصدی عاید سهامداران خود کرده است. ظرفیت اسمی شرکت در حال حاضر تولید ٣٠٠٠ تن کلینکر در روز (حدود یک میلیون تن در سال) می باشد. شرکت در استان فارس واقع شده و لذا با توجه به نزدیکی به آب های خلیج فارس از مزیت نسبی برای صادرات برخودار است.