طی این گزارش به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت معاملات سهام شرکت‌ها در بازار و در تاریخ ٢٣ دی ماه استفاده شده است. همچنین به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی، از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده که با توجه نسبت P/E در حدود ١۴.۵ برای بازار، در محاسبات مذکور .....